Vattenprofil för Byfjorden den 18 september 2012.
Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 16 augusti 2012.

Kallare väder har börjat kyla ner Byfjordens ytvatten. På en månad har ytvattnet blivit ungefär fyra grader kallare och är nu omkring 15 grader varmt. Salthalten har samtidigt minskat något i ytan, men ligger normal för årstiden med mycket regn. Syreförhållandena över tröskeldjup är även dem helt normala för årstiden och med goda koncentrationer.

I djupvattnet har temperaturen ökat med nästan 1 grad den senaste månaden. Detta då ytvattnet, som pumpas ner, haft sommartemperatur. Djupvattnet är nu 10 grader, vilket är ungefär tre grader varmare än normalt utan pumpning. Å andra sidan kommer djupvattnet kylas av under vintern.

Salthalten fortsätter minska under tröskeldjup på grund av utsötning efter pumpningen. Samtidigt är det minskande syrekoncentrationer i djupvattnet. Ännu finns syre tillgängligt över 35 meters djup. Därunder är det syrefritt, eftersom pumpandet inte påverkar den allra djupaste delen av fjorden. Vid 40 meters djup och djupare verkar det enligt provtagningar finnas påbörjad uppbyggnad av svavelväte.

Status Byfjorden september 2012

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *