Vattenprofil för Byfjorden den 15 mars 2011.

Den 15 mars genomfördes den senaste mätningen i Byfjorden. Isen ligger kvar, men har smält något sedan förra månaden. Nu uppgår tjockleken till cirka 25 centimeter.

Det råder stabila förhållanden i djupvattnet just nu. Pumparna är tillfälligt avstängda för reparation, varför utsötningen av djupvattnet avstannat. Samtidigt har det organiska material som finns i djupet fortsatt brytas ned, vilket minskat syrehalterna under tröskeldjup.

Över tröskeldjup har endast mindre förändringar skett. Temperaturen har minskat något vid tröskeln, men ökat närmast ytan. Salthalten har närmast ytan ökat då snösmältningen upphört. Endast is återstår på havet. Syrehalterna har ökat något, men minskat närmast ytan. Detta beror sannolikt till största del på ökade vattentemperaturer närmast isen.

Status Byfjorden mars 2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *