Vattenprofil för Byfjorden i december 2009. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup.
Vattenprofil för Byfjorden i december 2009. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup.

En profiltagning av Byfordens vattenegenskaper gjordes den 11 december 2009. Provtagningen visar att vissa skillnader skett sedan förra profiltagningen i slutet av oktober.

Temperaturen har sjunkit i hela ytlagret, även om en värmepuckel fortfarande består på cirka 16 meters djup. Även salthalten har minskat i ytlagret, vilket beror på den stora mängder sötvatten som kommit under senare månader samt den ökade vertikal omblandning av vattnet som normalt sker när det blir kallare årstider.

Språngskiktet har vandrat från cirka 6 meters djup i oktober till 16 meters djup i december. Det kallare vattnet och den ökade vertikala omblandningen medför att större volymer i ytlagret kan blandas om och bli bättre syresatt. Oxyklinen befinner sig dock fortfarande på ungefär 16 meters djup, varför inga förändringar skett sedan oktober.

Status Byfjorden, december 2009

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *