Vi har upptäckt en felaktighet i den mätning som genomfördes i Byfjorden den 22 februari 2011. Felet uppkom då issörja fastnade i insuget till mätinstrumentet när vi satte ner det i vattnet. Isen minskade därför flödet genom instrumentet, vilket påverkade framförallt salthalt och temperatur, men även syremätningen i viss mån.

Då vi denna gång dessutom genomförde ytterligare en mätning, där ingen is fastnade, är den därför mer korrekt. De slutsatser som kunde dras från februarimätningen håller dock fortfarande.

Korrigering av månadsmätningen i februari

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *