Vattenprofil för Byfjorden i oktober 2009. Bilden visar salthalt (svart), temperatur (röd) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup.
Vattenprofil för Byfjorden i oktober 2009. Bilden visar salthalt (svart), temperatur (röd) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup.

Mellan den 27 oktober och 3 november genomfördes en expedition i Byfjorden utanför Uddevalla för att undersöka de kemiska och hydrografiska förhållandena under hösten. Provtagningar av vattnet visade att saltsprångskiktet låg på cirka 6 meters djup, och att vattnets salthalt var cirka 24 i ytan och 31 i bottenvattnet.

Temperaturen visade tydliga höstaktiga drag med ett avkylt ytvattenlager, varma temperaturer (cirka 14 grader) strax under saltsprångskiktet och kalla temperaturer i djupvattnet. Det varma vattnet mellan 6 och 16 meters djup är gammalt sommarvatten som ännu inte blivit avkylt. Ytvattnet var syresatt men djupvattnet saknade syre, vilket är normalt för fjorden.

Nedersta djupet för var syresatt vatten fanns tillgängligt låg på cirka 16 meters djup. Under detta djup saknas syre och allt högre liv kan inte överleva. Sedimentprover från fjordens djupare delar visade också upp sina typiska syrefria drag. Sedimentet var helt svart och mycket löst, samt avgav en stark lukt av svavelväte, en lukt som påminner om ruttet ägg.

Status Byfjorden, oktober 2009

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *