Vattenprofil för Byfjorden den 20 november 2012.
Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 oktober 2012.

Den senaste månaden har ytvattnet kylts med ytterligare tre grader jämfört med oktober. Det betyder också att kallare vatten pumpas ner i djupvattnet. Där har dock förändringarna varit mycket små, även om det går att skönja en viss avkylning på någon tiondels grad.

Salthalten ligger kvar på mycket låga nivåer på grund av mycket regn. Det har också medfört starkt begränsat siktdjup i Byfjorden. I djupvattnet har salthalten minskat med 0,5-1 enheter.

Syrehalterna i ytvattnet är bättre än under förra månaden. Inget inflöde har skett sedan dess, varför syret i djupvattnet ligger kvar på låga nivåer, men högre än normalt för fjorden. Enligt proverna återfanns dock inget svavelväte i fjorden, vilket är positivt.

Status Byfjorden november 2012

One thought on “Status Byfjorden november 2012

  • februari 17, 2022 at 11:09 f m
    Permalink

    Intressant att läsa att salthalten i vattnet påverkas så mycket utav nederbörd. Större skillnader än jag hade kunnat tänka mig.

    Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *