Vattenprofil för Byfjorden den 16 augusti 2011.

Augustimätningen genomfördes den 16 augusti 2011. På en månad har pumparna fortsatt pumpa vatten i fjorden. Temperaturen har under tröskeldjup ökat cirka en grad från 7,5 till 8,5 grader.

Samtidigt har salthalten reducerats med knappt en saltenhet. För syrehalterna har det blivit marginellt bättre i djupvattnet, även om de allt sedan det stora inflödet i november 2010 fortfarande hålls på en för fjorden högre än normal nivå. Vårens och försommarens algblomningar har förmodligen brutits ner och de nerpumpade syremängderna motsvarar ungefär konsumtionen i djupvattnet.

Under de två föregående veckorna har våra kontinuerligt uppdaterade grafer för uppmätt syrehalt visat på mycket låga nivåer, till och med syrebrist i ytvattnet. Detta har orsakat viss oro bland vissa. Efter en kontroll vid mätinstrumenten visade de låga syrehalterna bero på en överraskande snabb biofouling på våra instrument.

Mängder med snäckor och havstulpaner hade där funnit sitt hem, vilket medfört att de blockerat sensorerna från att mäta korrekt. Efter att ha tvättat instrumenten och återsatt dem i vattnet är nu nivåerna mer realistiska.

Status Byfjorden augusti 2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *