Vattenprofil för Byfjorden i april 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar januari månads mätning.
Vattenprofil för Byfjorden i april 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar januari månads mätning.

Inte sedan januari har Byfjorden haft besök och dess vattenegenskaper mätts med hjälp av en CTD, så det var hög tid att genomföra en ny mätning. Den 19 april genomfördes därför vårens första mätning. Fram till några veckor sedan låg isen tjock i fjorden, men har nu äntligen smält bort.

Mätprofilen visar tydliga spår av vår då ytlagret värmts upp till drygt 8 grader. Allt smältvatten från land har också sänkt salthalten ner till tröskeldjup (ca 14 meter), vilket därmed stärkt skiktningen. Syrehalterna över tröskeldjup var också höga medan de avtar starkt direkt under tröskeldjup.

Förmodligen har ett utbyte av vatten skett för den övre delen av vattenkolumnen. Något förhöjda syrehalter kunde också konstateras mellan 30 och 40 meters djup, vilket tyder på att ett mindre inflöde till djupvattnet har skett någon gång under vintern. De förhöjda syrekoncentrationerna är däremot inte tillräckligt höga för att tillåta högre organismer att överleva då vattnet är fortsatt hypoxiskt.

Status Byfjorden, april 2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *