Vattenprofil för Byfjorden den 19 juli 2011.

Den 19 juli togs den månatliga vattenmätningen i Byfjorden. För den badsugne har temperaturen nu stigit något till strax under 20 grader ända ner till 10 meters djup. Det är normalt för årstiden, även om det är klart kallare än förra året då det var 2,5 grader varmare vid samma tid. Siktdjupet var också riktigt stort med hela 5 meter, något som är ganska ovanligt för denna fjord.

Salthalten har minskat något i djupvattnet på grund av nystart av pumparna. I ytan har inga större förändringar skett. Från de riggdata, som mäts varje timme, kan vi däremot se att många pulser av sötare vatten täcker ytan då och då, framförallt efter regn.

Syret håller sig på normala nivåer i ytan, förbättrade nivåer i det djupare djupvattnet, och något sämre strax under tröskeldjup. Detta är en effekt av pumpningen då syret sprider sig i djupaste delarna först, samtidigt som stora mängder alger från vårens och tidiga sommarens blomning nu bryts ner. Minskade syrehalter under tröskeldjup hade även uppstått utan pumpning. Förmodligen räcker det nerpumpat syret just nu till att precis hålla syrebristen på konstant nivå.

Status Byfjorden juli 2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *