Vattenprofil för Byfjorden den 18 maj 2011.

Efter en månads uppehåll genomfördes den månatliga mätningen i Byfjorden den 18 maj 2011. Vattentemperaturerna ligger på omkring 12 grader mellan ytan och 11 meters djup, men avtar sedan snabbt. I djupvattnet ligger temperaturerna omkring 7-8 grader, vilket inte är någon förändring sedan mars.

Salthalten är något lägre i ytan i maj jämfört med mars, men ingen förändringar har skett i djupvattnet. Då pumparna sedan två månader är stillastående har inga större inflöden skett, som därmed har kunnat påverkat djupvattnet.

Då syresonden visade avvikande värden har istället titrerade syrekoncentrationer från standarddjup visats varför upplösningen blir sämre. Jämfört med mars har syrekoncentrationerna fallit i ytan, förmodligen på grund av en temperatureffekt, men ökat ner till 30 meter, vilket indikerar ett mindre inflöde.

Status Byfjorden maj 2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *