Sedan slutet av november 2009 har en rigg med mätinstrument legat förankras i centrala Byfjorden och gjort mätningar var tjugonde minut. Genom telelänk har vi nu också kopplat upp instrumenten online vilket automatiskt förser oss med data kontinuerligt.

Dessutom erbjuder vi nu dig tillfälle att hjälpa oss hålla ett vakande öga på Byfjorden och dess miljöstatus via vår hemsida. Var tredje timme läggs de senaste mätningarna automatiskt upp på sidan för temperatur-, salt- och syremätningar utan eftersläp. På så sätt får du visuell tillgång till data samtidigt som oss och kan hjälpa till att studera förändringar i Byfjorden över tid. Det kan du antingen göra genom att hålla ett öga på den senaste mätningen, som visar en profil av vattenkolumnens egenskaper, eller en konturplott som visar alla mätningar de senaste två veckorna.

Så småningom kommer vi också sätta igång en pump för att syresätta fjorden inom ramen för BOX-projektet. Då kan stora förändringar ske i vattenkolumnen vilket är värt att hålla ett öga på. Klicka här för att komma till sidan med mätningar. På fliken Byfjorden ovan kan du läsa mer om fjorden och de mätningar vi gör där.

Vi tar självklart tacksamt emot alla kommentarer eller tips som ni har angående våra mätningar, projekt eller hemsida, så tveka inte att kontakt oss.

Hjälp oss hålla koll på Byfjorden!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *