Vattenprofil för Byfjorden den 22 februari 2011.

Isen ligger fortfarande tjock på Byfjorden och månadens mätning fick återigen göras med hjälp av isborr. Pumpningen har fortsatt pumpa ner kallt och sött ytvatten, vilket kylt av och reducerat densiteten i hela vattenkolumnen.

Sedan januari har inget nytt inflöde ägt rum, varför syrehalterna minskat något under tröskeldjup. Det råder dock fortfarande goda syreförhållanden även i största delen av djupvattnet. Över tröskeldjup råder mättade förhållanden, och ingen förändringar kan ses från januari.

Status Byfjorden februari 2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *