Vattenprofil för Byfjorden den 15 juni 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar maj månads mätning.
Vattenprofil för Byfjorden den 15 juni 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar maj månads mätning.

Något försenad kommer här juni månads statusuppdatering. Tisdagen den 15 juni besöktes Byfjorden och den månatliga mätningen utfördes. Sedan maj har temperaturen fortsatt öka hela vägen ner till 15 meters djup. Temperaturökningen på en månad har varit cirka 7-9 grader Celsius.

Det kallaste vattnet hittades strax under tröskeldjup med en temperatur på cirka 6 grader Celsius. I djupvattnet och mot bottnen är det något varmare med knappt 8 grader Celsius. I takt med att sommaren nu anlänt börjar två tydliga lager framträda i vattenkolumnen.

Detta är mycket tydligt på salthalten där vattnet ovan tröskeldjup är homogent 23 saltenheter, medan det under tröskeldjup är homogent 31,5 saltenheter. Syrehalterna är fortsatta normala ovan tröskeldjup, och under tröskeldjup finns inget syre kvar och där råder anoxi (syrefritt) – vilket också är normalt för fjorden.

Hela vattenkolumnen över tröskeldjup har ungefär samma syrekoncentration. Jämfört med maj har dock koncentrationerna närmast ytan gått ner något, vilket beror på att varmare vatten löser mindre syre. Närmre tröskeldjupet har däremot syrehalterna ökat då omblandningen sker lättare.

Status Byfjorden, juni 2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *