Efter lång väntan är nu äntligen pumparna i Byfjorden igång. Med två pumpar om vardera en kubikmeter per sekund kommer stora mängder vatten att omsättas i fjorden. Skiktningen blir över tid svagare vilket underlättar för nytt vatten att flöda in.

Med denna metod har Byfjorden fått en “pacemaker” som minst en gång per år förser fjorden med syrerikt vatten och håller den vid liv. Utan pumparna är flödet in i fjorden starkt begränsat och nytt vatten har endast kunnat flöda in en gång vart femte år vilket gjort Byfjorden permanent syrefri under tröskeldjup (cirka 14 meter).

Misstankar om att Byfjordens syrefattiga vatten också försämrat vattenkvalitén i Havstensfjorden gör att Byfjordens framtida förbättrade hälsa förmodligen även ger förbättrad havsmiljö i hela Orust-Tjörn fjordsystem.

Utsättning av pontonbrygga
Utsättning av pontonbrygga
Utsättning av pumpdysan som fördelar vattnet nere i djupet.
Utsättning av pumpdysan som fördelar vattnet nere i djupet.
Utsättning av pumphuset där vattnet sugs in.
Utsättning av pumphuset där vattnet sugs in.
Pontonbryggan och pumpar färdigmonterade!
Pontonbryggan och pumpar färdigmonterade!
Pumparna har satts igång!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *