Vattenprofil för Byfjorden den 18 oktober 2012.
Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 september 2012.

Dagarna strax innan oktober månads mätning utfördes skedde ett inflöde i fjorden. Det förde med sig varmare vatten till Byfjordens djupvatten. Temperaturen steg 1-1,5 grader med salthalten ökade med cirka 2.

Syret i djupvattnet ventilerades ut och ersattes av vatten med lägre syrehalt. Detta vatten kom från Havstensfjorden, där syrehalterna de senaste månaderna varit lägre än i Byfjorden. Havstensfjorden har normalt dåliga syreförhållanden under hösten, innan nytt vatten kommer från Skagerrak under vintern. Förhållandena i Havstensfjorden har däremot varit lite extra dåliga i år, varför vattnet som rann in hade mycket låg syrehalt.

Status Byfjorden oktober 2012

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *