Den 20 till 21 oktober träffades 15 forskare inom BOX-projektet för att diskutera projektet i mer detalj. Mötet ägde rum vid Institutionen för Geovetenskaper vid Göteborgs Universitet. Diskussionerna som fördes fokuserade huvudsakligen på förutsättningen för syresättning av Östersjöns djupvatten. Flera seminarier, som diskuterade de hydrografiska och biogeokemiska aspekterna av projektet, hölls.

Två platser har valts som pilotområden för projektet; Byfjorden utanför Uddevalla samt Kanholmsfjärden i den yttre delen av Stockholms skärgård. Ett utkast för ett marint miljöövervakningsprogram samt de senaste tekniska framstegen för projektet diskuterades också. BOX-projektet hoppas kunna komma igång med pumpningen senare det här året.

BOX-workshop i Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *