Pumparna har satts igång!

Efter lång väntan är nu äntligen pumparna i Byfjorden igång. Med två pumpar om vardera en kubikmeter per sekund kommer stora mängder vatten att omsättas i fjorden. Skiktningen blir över tid svagare vilket underlättar för nytt vatten att flöda in. Med denna metod har Byfjorden fått en “pacemaker” som minst en gång per år förser fjorden med syrerikt vatten och håller den vid liv. Utan pumparna är flödet in i fjorden starkt begränsat och nytt vatten har endast kunnat flöda in en gång vart femte år vilket gjort Byfjorden permanent syrefri under tröskeldjup (cirka 14 meter). Misstankar om att Byfjordens syrefattiga vatten också försämrat vattenkvalitén i Havstensfjorden gör att Byfjordens framtida förbättrade hälsa förmodligen även ger förbättrad havsmiljö i hela Orust-Tjörn fjordsystem.

The pumps in the Byfjord have finally started! Both pumps are pumping one cubic metre water per second each, resulting in large quantaties of water being circulated in the fjord. This will eventually allow new water to renew the basin water often – at least once per year. Without the pumps, renewal events only occured every fifth year, making the Byfjord anoxic below sill level (ca 14 metres).

Utsättning av pontonbrygga

Utsättning av pontonbrygga.

Utsättning av pumpdysan som fördelar vattnet nere i djupet.

Utsättning av pumpdysan som fördelar vattnet nere i djupet.

Utsättning av pumphuset där vattnet sugs in.

Utsättning av pumphuset där vattnet sugs in.

Pontonbryggan och pumpar färdigmonterade!

Pontonbryggan och pumpar färdigmonterade!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>