Nedan kan du se den senaste mätningen från vår rigg med instrument, som är placerad mitt i Byfjorden strax utanför den lilla ön Ringburen. Instrumenten på riggen mäter temperatur, salthalt och syrehalt kontinuerligt var tjugonde minut. Ungefär var fjärde timme skickas data från instrumenten och publiceras automatiskt här på sidan utan fördröjning.

I grafen visas temperatur i grader Celsius (grön linje), salthalt i saltenheter (blå linje) samt löst syre i mikromol per liter (röd linje).
I grafen visas temperatur i grader Celsius (grön linje), salthalt i saltenheter (blå linje) samt löst syre i mikromol per liter (röd linje)

Konturgrafen visar de senaste fyra veckornas mätningar med riggen. Den övre panelen visar temperatur i grader Celsius, den mittersta panelen visar salthalt i saltenheter och den nedersta panelen visar löst syre i vattnet angivet som mikromol per liter. Till höger om panelerna hittar du respektive färgskala för avläsning. Det streckade vita linjen i grafen för löst syre i vattnet visar vart gränsen för hypoxiska förhållanden (syrebrist) går. Denna gräns är definierad som 90 mikromol löst syrgas per liter och när syrehalten understiger detta värde har högre organismer svårt att överleva. De små gula strecken på sidorna av graferna visar på vilka djup instrumenten sitter.

Glöm inte att titta tillbaka på den här sidan ofta för att följa hur Byfjordens vatten förändras över tid!