Status i byfjorden Januari 2013, Pumparna avstängda.

Vattenprofil för Byfjorden den 9 Januari 2013. Bilden visar temperatur (orange), salthalt (blå) och syrekoncentration (rosa) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 7 Dec 2012. Klicka på bilden för större version.

Den senaste månaden har nya inflöden med något kallare vatten från Havstensfjorden runnit in och successivt bytt ut hela bassängvolymen.

Salthalten är fortsatt relativt låg vilket kan medföra att ytterligare inflöden byter ut bassängvattnet under vintern.

Syrenivåerna är nu de högsta någonsin, > 200 ton syre i bassängen! (Efter 9/1 har nya inflöden fyllt på syre och bassängen är nu homogen från tröskeldjup till botten – se flik Byfjorden!)

Status Byfjorden april 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 19 april 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 26 mars 2012. Klicka på bilden för större version.

I april inträffade ett litet inflöde i Byfjorden. Syrekoncentrationerna, som sedan det större inflödet vid nyår, sakta minskat blev påfyllda. Syrebristen i djupvattnet försvann igen. Det inflödande vattnet var kallare, varför temperaturen sjönk med 2-3 grader. Salthalten steg något i samband med detta, men håller sig fortfarande betydligt lägre än normala nivåer i fjorden, tack vare pumpningen.

Ovanför tröskeldjupet börjar vattnet sakta värmas upp. Det betyder i sin tur också lägre syrekoncentrationer, vilket är naturligt då varmare vatten inte kan binda lika mycket syre.

Välkommen!

Welcome

Välkommen till forskargruppen för marin systemanalys nya hemsida! Här kommer vi presentera oss själva, vår forskning, våra projekt, publikationer, ge realtidsdata och mycket mer. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera den här sidan för att ge dig den senaste informationen från våra forskningsprojekt. Besök vår sida regelbundet för fler uppdateringar!