Svavelväte-, syre- och fosfatmängder

Eftersom BOX-projektet är avslutat görs de månatliga mätningarna nu endast av BVVF (Bohuskustens vattenvårdsförbund)

Nedan visas grafer av totala mängden (ton) Syre, Svavelväte, fosfor, Ammonium och Nitrat samt medelvärden av Salt och Temperatur under 17.5 m i Byfjorden. Data visas från 2000 – April 2013. De positiva effekterna av syresättningen är iögonenfallande.

Metric tonnes of hydrogen sulfide, oxygen and phosphate in the Byfjord (integrated over depth). Note: Interpolating has been done, why these numbers should be taken only as indicative. Original data from the BOX-project and Bohuskustens Vattenvårdsförbund. The dashed line indicate pump start. Click on the image for a larger version.

Metric tonnes of hydrogen sulfide, oxygen, phosphate and Nitrogen in the Byfjord (integrated between 17.5 and 45 metres depth). Note: Interpolating has been done, why these numbers should be taken only as indicative. Original data from the BOX-project and Bohuskustens Vattenvårdsförbund. The dashed line indicate pump start. Click on the image for a larger version.