Status i byfjorden Januari 2013, Pumparna avstängda.

Vattenprofil för Byfjorden den 9 Januari 2013. Bilden visar temperatur (orange), salthalt (blå) och syrekoncentration (rosa) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 7 Dec 2012. Klicka på bilden för större version.

Den senaste månaden har nya inflöden med något kallare vatten från Havstensfjorden runnit in och successivt bytt ut hela bassängvolymen.

Salthalten är fortsatt relativt låg vilket kan medföra att ytterligare inflöden byter ut bassängvattnet under vintern.

Syrenivåerna är nu de högsta någonsin, > 200 ton syre i bassängen! (Efter 9/1 har nya inflöden fyllt på syre och bassängen är nu homogen från tröskeldjup till botten – se flik Byfjorden!)