Status Byfjorden juni 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 18 juni 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 22 maj 2012. Klicka på bilden för större version.

Sommaren är på väg. Temperaturen i ytvattnet är nu cirka 16,5 grader, vilket tillåter badande för de djärva. De varmare temperaturerna i ytvattnet blir också nedpumpade i djupvattnet, vart temperaturen ökat med cirka en halv grad den senaste månaden.

Salthalten minskar i ytan eftersom mycket regn har spätt ut vattnet de senaste veckorna. Även salthalten i djupvattnet minskar och är på 30 meter cirka 26,8 enheter jämfört med 27,5 för en månad sedan.

Syrekoncentrationerna är fortfarande förhöjda i djupvattnet. Ingen återgång till svavelväte har ännu upptäckts. Vid 35 meter, där pumparna släpper ut vattnet, eller lägre, finns en kraftig gradient med klart försämrade syrekoncentrationer. Där förbrukas syret snabbt och är nu mycket nära att svara syrefritt. Men i den volym där pumpen tillsätter syre går koncentrationen ner mycket mer långsamt. Det betyder att pumpningen har effekt. Såhär i sommartider pågår stor nedbrytning av död alger på botten, varför syrekoncentrationerna tenderar att minska snabbare än på andra tider på året.