Status Byfjorden maj 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 22 maj 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 19 april 2012. Klicka på bilden för större version.

Från april till maj har temperaturen i luften stigit. Det syns framförallt i ytvattnet där temperaturen ökat från 7 till 10 grader i medeltal, och som mest upp till 14 grader i direkta ytan. Längre ner har pumparna försett djupvattnet med varmare vatten. Därför har djupvattenstemperaturen ökat med ungefär en halv grad den senaste månaden.

Salthalten minskar i ytan då mer sötvatten blandats ut i ytlagret. I djupvattnet har det också blivit något lägre salthalt eftersom pumparna arbetat med att späda ut vattnet där.

I djupvattnet har syret fortsatt att minska något. Det råder fortfarande bra syreförhållanden ner till 38 meters djup, vartefter syrebrist tilltar. Det finns dock inga syrefria djup i fjorden, och därmed finns det heller inget illaluktande svavelväte.

Syrekoncentrationerna runt tröskeldjup har förbättrats den senaste månaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>