Status Byfjorden april 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 19 april 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 26 mars 2012. Klicka på bilden för större version.

I april inträffade ett litet inflöde i Byfjorden. Syrekoncentrationerna, som sedan det större inflödet vid nyår, sakta minskat blev påfyllda. Syrebristen i djupvattnet försvann igen. Det inflödande vattnet var kallare, varför temperaturen sjönk med 2-3 grader. Salthalten steg något i samband med detta, men håller sig fortfarande betydligt lägre än normala nivåer i fjorden, tack vare pumpningen.

Ovanför tröskeldjupet börjar vattnet sakta värmas upp. Det betyder i sin tur också lägre syrekoncentrationer, vilket är naturligt då varmare vatten inte kan binda lika mycket syre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>