Status Byfjorden maj 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 22 maj 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 19 april 2012. Klicka på bilden för större version.

Från april till maj har temperaturen i luften stigit. Det syns framförallt i ytvattnet där temperaturen ökat från 7 till 10 grader i medeltal, och som mest upp till 14 grader i direkta ytan. Längre ner har pumparna försett djupvattnet med varmare vatten. Därför har djupvattenstemperaturen ökat med ungefär en halv grad den senaste månaden.

Salthalten minskar i ytan då mer sötvatten blandats ut i ytlagret. I djupvattnet har det också blivit något lägre salthalt eftersom pumparna arbetat med att späda ut vattnet där.

I djupvattnet har syret fortsatt att minska något. Det råder fortfarande bra syreförhållanden ner till 38 meters djup, vartefter syrebrist tilltar. Det finns dock inga syrefria djup i fjorden, och därmed finns det heller inget illaluktande svavelväte.

Syrekoncentrationerna runt tröskeldjup har förbättrats den senaste månaden.

Status Byfjorden april 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 19 april 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 26 mars 2012. Klicka på bilden för större version.

I april inträffade ett litet inflöde i Byfjorden. Syrekoncentrationerna, som sedan det större inflödet vid nyår, sakta minskat blev påfyllda. Syrebristen i djupvattnet försvann igen. Det inflödande vattnet var kallare, varför temperaturen sjönk med 2-3 grader. Salthalten steg något i samband med detta, men håller sig fortfarande betydligt lägre än normala nivåer i fjorden, tack vare pumpningen.

Ovanför tröskeldjupet börjar vattnet sakta värmas upp. Det betyder i sin tur också lägre syrekoncentrationer, vilket är naturligt då varmare vatten inte kan binda lika mycket syre.