Status Byfjorden mars 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 26 mars 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 januari 2012. Klicka på bilden för större version.

Under februari var Byfjorden täckt med is, varför ingen uppdatering gjordes då. Mars månads mätning genomfördes den 26 mars 2012.

Resultatet från mätningen visar att de senaste dagarnas varma temperaturer snabbt värmt upp ytlagret. De översta metrarna har en temperatur på cirka 6 grader, men under finns betydligt kallare vatten. Även djupvattnet har blivit kallare sedan januari, främst på grund av inflödet som skedde runt nyår (pumparna har varit avstängda sedan januari).

Salthalten har, som en följd av inflödet, ökat något i djupvattnet.

Syrekoncentrationerna har ökat över tröskeldjup. Det beror på att kallare vatten, som det var under vintern, löser mer syre än varmare vatten. Under tröskeldjup minskar syrehalterna däremot snabbt. Det är fortfarande syresatt på alla djup, men under 40 m kommer det snart att saknas syre. Gränsen för syrebrist ligger på cirka 35 m. Eftersom pumparna har varit avstängda sedan i januari har inget nytt syre tillsatts sedan dess.