Status Byfjorden januari 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 18 januari 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 19 december 2011. Klicka på bilden för större version.

Vid jul påbörjades ett inflöde, som fortfarande pågår, till Byfjorden. Det har påverkat fjorden på flera sätt.

I ytvattnet har endast små förändringar skett sedan december då vädret varit konstant. I djupvattnet däremot har temperaturen, på grund av inflödet, minskat med cirka 2 grader. Temperaturen är nu ungefär 8,5 grader i hela vattenkolumnen under tröskeldjup.

Salthalten i djupvattnet har ökat, men minskat under 37 m. Detta beror på att inflödande vattnet skapat en tung bottenström, som ventilerar hela vattenmassan under tröskeldjup och eroderar bort den högre salthalt som tidigare fanns under pumpdjup. Sett till hela djupvattnet har salthalten ökat med 0,3 saltenheter på en månad.

Ett inflöde betyder ofta högre syrenivåer. Så även i detta fall. Hela vattenkolumnen är nu syresatt, hela vägen ner till botten. För en månad sedan var syrebristen påträngande under pumpdjup, men är idag betydligt bättre. Det kräver mycket vatten med hög syrehalt för att höja upp syrenivåerna tillräckligt mycket, men vattnet ovanför botten lider inte av akut syrebrist. Absolut närmast botten går syrehalterna däremot ner. Det beror på att bottensedimentet har en mycket stor syreskuld och snabbt gör slut på det syre som tillförts.