Status Byfjorden december 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 19 december 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 15 november 2011. Klicka på bilden för större version.

I slutet av november drog stormen Berit in över Skandinavien. Ovädret medförde stor omblandning i ytvattnet, som blev homogeniserat och väl syresatt. Omblandningen gjorde så att temperaturen ovan tröskeldjup sjönk med ca 3 grader samtidigt som det söta vattnet i ytan blandades ner. Djupvattnet kan däremot inte syresättas av stormar eftersom vattenståndet inne i fjorden är för högt.

Pumparna har forsatt söta ut djupvattnet. Totalt har ca 0,8 saltenhter försvunnit ur djupvattnet. Samtidigt har det allt kallre ytvattnet även kylt djupvattnet med 0,5 grader.

Syrebehovet i djupvattnet har minskat på senare tid, vilket betyder att mer av det syre som pumpas ner finns kvar. Syrehalterna ökar nu sakta men säkert i djupvattnet.