Status Byfjorden november 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 15 november 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 oktober 2011. Klicka på bilden för större version.

Den senaste månaden har pumparna arbetat med att reducera bort det lilla saltinflöde som skedde under oktober. Medelsalthalten under tröskeldjup ligger nu på ungefär 27,5, vilket är en nedgång med några tiondelar på en månad. Främst beror detta på en lägre reduktionstakt i den övre delen av djupvattnet, där volymen är stor.

För syrets del har läget blivit bättre precis under tröskeldjup, men förhåller sig samtidigt på låga nivåer vid pumpdjup. Svavelväte finns fortfarande från 40 meter och djupare. I ytan ökar däremot syrekoncentrationerna eftersom temperaturen sjunker, vilket innebär att mer syre kan lösas i kallare vatten.