Status Byfjorden oktober 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 18 oktober 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 20 september 2011. Klicka på bilden för större version.

Ett inflöde inträffade i mitten av månaden. Det inflödande vattnet var gammalt djupvatten från Havstensfjorden utanför. Detta vatten var både varmare, saltare och sämre syresatt än vattnet inne i själva Byfjorden. Effekten blev att temperaturen ökade markant, från 9 till 11 grader på några dagar, salthalten steg med 2 saltenheter i djupvattnet och syret sjönk något.

Havstensfjorden är också tillfälligt syrefattigt, men brukar ventileras några gånger per år. I år har dock vindarna över Skagerrak och Kattegat varit i synnerhet orienterade åt det västliga hållet. Totalt hittills i år har det blåst flera veckor mer västliga vindar än normalt och det är inte bra för fjordarnas havsmiljö. Det krävs östliga vindar, som kan ventilera fjordbassängerna. För Havstensfjordens del har det inneburit att djupvattnet varit stillastående i ovanligt lång tid vilket försämrat syrekoncentrationerna där.