Status Byfjorden juli 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 19 juli 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 16 juni 2011. Klicka på bilden för större version.

Den 19 juli togs den månatliga vattenmätningen i Byfjorden. För den badsugne har temperature nu stigit något till strax under 20 grader ända ner till 10 meters djup. Det är normalt för årstiden, även om det är klart kallare än förra året då det var 2,5 grader varmare vid samma tid. Siktdjupet var också riktigt stort med hela 5 meter, något som är ganska ovanligt för denna fjord.

Salthalten har minskat något i djupvattnet på grund av nystart av pumparna. I ytan har inga större förändringar skett. Från de riggdata, som mäts varje timme, kan vi däremot se att många pulser av sötare vatten täcker ytan då och då, framförallt efter regn.

Syret håller sig på normala nivåer i ytan, förbättrade nivåer i det djupare djupvattnet, och något sämre strax under tröskeldjup. Detta är en effekt av pumpningen då syret sprider sig i djupaste delarna först, samtidigt som stora mängder alger från vårens och tidiga sommarens blomning nu bryts ner. Minskade syrehalter under tröskeldjup hade även uppstått utan pumpning. Förmodligen räcker det nerpumpat syret just nu till att precis hålla syrebristen på konstant nivå.

Två veckor efter pumpstart

Comparison of profiles 16 June and 28 June 2011. Red shows temperature, black is salinity and blue denotes oxygen concentrations. Solid line show profile from 28 June 2011 and dashed line shows the profile from 16 June 2011. Click on image for a larger version.

Pumparna i Byfjorden var offline från senvintern fram till den 16 juni på grund av tekniska problem. Isen under vintern utövade ett allt för stort tryck på teknik och slangar. Efter grundlig renovation är de nu igång igen sedan två veckor. Vid en kontroll tidigare i veckan togs flera profiler av vattenkolumnen för att undersöka hur snabbt pumparna påverkat fjorden. På bara två veckor har pumparna haft en stor effekt på vattnet i Byfjorden. Djupvattnet har blivit lite kallare, då vatten från språngskiktet sjunkit ner, samtidigt har salthalten minskat över 35 meters djup upp till tröskeldjup. Syrehalterna i djupvattnet har också stigit något sedan pumpstart.
Totalt sett är förändringarna positiva och precis vad som förväntas. Språngskiktet vid tröskeldjup har skärpts, vilket innebär att det är en tydligare skillnad mellan yt- och djupvattnet. Ett sekundärt språngskikt har utvecklats på det djup där pumparna skjuter ut sitt vatten, vilket är tydligt i figuren här bredvid. Om pumparna står och tillför syre samtidigt som de reducerar densiteten i fjorden är förhoppningen att ytterligare stora inflöden sker till fjorden igen.