Status Byfjorden juni 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 16 juni 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 maj 2011. Klicka på bilden för större version.

Den senaste månaden har inga större förändringar skett i Byfjorden. Över tröskeldjup har temperaturen ökat till cirka 18 grader i ytan samtidigt som salthalten fallit något. Under tröskeldjup har inga förändringar ägt rum. Syremässigt har det tillgängliga syret under tröskeldjup fortsatt konsumeras, vilket gör att det nu är svavelväte upp till 30 meters djup. Pumparna sattes igång igen efter vinterns reparation samma datum som denna profil togs, varför vi kan förvänta oss ökande syrekoncentrationer igen de kommande månaderna.