Status Byfjorden maj 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 18 maj 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 15 mars 2011. Klicka på bilden för större version.

Efter en månads uppehåll genomfördes den månatliga mätingen i Byfjorden den 18 maj 2011. Vattentemperaturerna ligger på omkring 12 grader mellan ytan och 11 meters djup, men avtar sedan snabbt. I djupvattnet ligger temperaturerna omkring 7-8 grader, vilket inte är någon förändring sedan mars.

Salthalten är något lägre i ytan i maj jämfört med mars, men ingen förändringar har skett i djupvattnet. Då pumparna sedan två månader är stillastående har inga större inflöden skett, som därmed har kunnat påverkat djupvattnet.

Då syresonden visade avvikande värden har istället titrerade syrekoncentrationer från standarddjup visats i figuren (punkter). varför upplösningen blir sämre. Jämfört med mars har syrekoncentrationerna fallit i ytan, förmodligen på grund av en temperatureffekt, men ökat ner till 30 meter, vilket indikerar ett mindre inflöde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>