Årligt underhåll av mätinstrument

Just nu håller vi på att ta upp våra instrument ur Byfjorden och ge dem en årlig välbehövd service. Det betyder att salt-, temperatur-, syre- och strömmätningar just nu inte är tillgängliga via vår hemsida. Vi hoppas att åter kunna sätta ut våra instrument under slutet av maj eller början av juni.

Även om våra instrument är designade för att tåla att stå i krävande marina miljöer under längre perioder behövs de ändå tas upp någon eller några gånger per år. Instrumenten blir snabbt koloniserade av omrking flytande larver från bland annat musslor och havstulpaner, framförallt såhär års när både ljus och näring finns i mängder. Koloniseringen av organismer på instrumenten kan påverka mätningarna, varför vi nu rengöra alla instrument som står ute. Under serviceperioden fortsätter vi däremot som vanligt med våra manuella månadsmätningar av syre och närsalter. Dessutom görs ett besök i veckan för att mäta temperatur, salthalt och syre med vår fartygsmonterade CTD, ett instrument som sänks upp och ner i vattenkolumnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>