Status Byfjorden maj 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 18 maj 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 15 mars 2011. Klicka på bilden för större version.

Efter en månads uppehåll genomfördes den månatliga mätingen i Byfjorden den 18 maj 2011. Vattentemperaturerna ligger på omkring 12 grader mellan ytan och 11 meters djup, men avtar sedan snabbt. I djupvattnet ligger temperaturerna omkring 7-8 grader, vilket inte är någon förändring sedan mars.

Salthalten är något lägre i ytan i maj jämfört med mars, men ingen förändringar har skett i djupvattnet. Då pumparna sedan två månader är stillastående har inga större inflöden skett, som därmed har kunnat påverkat djupvattnet.

Då syresonden visade avvikande värden har istället titrerade syrekoncentrationer från standarddjup visats i figuren (punkter). varför upplösningen blir sämre. Jämfört med mars har syrekoncentrationerna fallit i ytan, förmodligen på grund av en temperatureffekt, men ökat ner till 30 meter, vilket indikerar ett mindre inflöde.

Årligt underhåll av mätinstrument

Just nu håller vi på att ta upp våra instrument ur Byfjorden och ge dem en årlig välbehövd service. Det betyder att salt-, temperatur-, syre- och strömmätningar just nu inte är tillgängliga via vår hemsida. Vi hoppas att åter kunna sätta ut våra instrument under slutet av maj eller början av juni.

Även om våra instrument är designade för att tåla att stå i krävande marina miljöer under längre perioder behövs de ändå tas upp någon eller några gånger per år. Instrumenten blir snabbt koloniserade av omrking flytande larver från bland annat musslor och havstulpaner, framförallt såhär års när både ljus och näring finns i mängder. Koloniseringen av organismer på instrumenten kan påverka mätningarna, varför vi nu rengöra alla instrument som står ute. Under serviceperioden fortsätter vi däremot som vanligt med våra manuella månadsmätningar av syre och närsalter. Dessutom görs ett besök i veckan för att mäta temperatur, salthalt och syre med vår fartygsmonterade CTD, ett instrument som sänks upp och ner i vattenkolumnen.