Status Byfjorden mars 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 15 mars 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 22 februari 2011. Klicka på bilden för större version.

Den 15 mars genomfördes den senaste mätningen i Byfjorden. Isen ligger kvar, men har smält något sedan förra månaden. Nu uppgår tjockleken till cirka 25 centimeter.

Det råder stabila förhållanden i djupvattnet just nu. Pumparna är tillfälligt avstängda för reparation, varför utsötningen av djupvattnet avstannat. Samtidigt har det organiska material som finns i djupet fortsatt brytas ned, vilket minskat syrehalterna under tröskeldjup.

Över tröskeldjup har endast mindre förändringar skett. Temperaturen har minskat något vid tröskeln, men ökat närmast ytan. Salthalten har närmast ytan ökat då snösmältningen upphört. Endast is återstår på havet. Syrehalterna har ökat något, men minskat närmast ytan. Detta beror sannolikt till största del på ökade vattentemperaturer närmast isen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>