Korrigering av månadsmätningen i februari

Vi har upptäckt en felaktighet i den mätning som genomfördes i Byfjorden den 22 februari 2011. Felet upkom då issörja fastnade i insuget till mätinstrumentet när vi satte ner det i vattnet. Isen minskade därför flödet genom instrumentet, vilket påverkade framförallt salthalt och temperatur, men även syremätningen i viss mån. Då vi denna gång dessutom genomförde ytterligre en mätning, där ingen is fastnade, är den därför mer korrekt. De slutsatser som kunde dras från februarimätningen håller dock fortfarande. Här nedan syns den korrigerade profilen.

Vattenprofil för Byfjorden den 22 februari 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 januari 2011. Klicka på bilden för större version.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>