Status Byfjorden februari 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 22 februari 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 januari 2011. Klicka på bilden för större version.

Isen ligger fortfarande tjock på Byfjorden och månadens mätning fick återigen göras med hjälp av isborr. Pumpningen har fortsatt pumpa ner kallt och sött ytvatten, vilket kylt av och reducerat densiteten i hela vattenkolumnen. Sedan januari har inget nytt inflöde ägt rum, varför syrehalterna minskat något under tröskeldjup. Det råder dock fortfarande goda syreförhållanden även i största delen av djupvattnet. Övertröskeldjup råder mättade förhållanden, och ingen förändringar kan ses från januari.

One thought on “Status Byfjorden februari 2011

  1. Pingback: Korrigering av månadsmätningen i februari | Marine System Analysis Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>