Status Byfjorden januari 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 18 januari 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utför den 2 december 2010. Klicka på bilden för större version.

Det gamla året avslutades med att Byfjorden täcktes av is. Istäcket höll sig in i det nya året. Årets första mätning av Byfjorden fick därför ske från isen istället för båt. Dragandes på pulkor med tillbehör och instrument begav vi oss ut på isen. Med isborren kunde vi konstatera att isen låg 30 centimeter tjock. Se längre ner för bilder från provtagningen.

Profileringen av vattnet med CTD visar att temperaturen fortsatt att falla i hela vattenkolumnen. Från ytan ner till nästan 10 meters djup råder nollgradigt vatten. Pumpandet av vatten fortlöper, och detta kyler djupvattnet. I december låg temperaturen cirka 1-2 grader över nuvarande, vilket är en stor förändring på så kort tid. Temperaturförändringar i djupvattnet brukar annars vara mycket små.

I ytan har salthalten sjunkt kraftigt. Den översta metern närmast isen har en salthalt på endast 4 PSU jämfört med 29 PSU i december. Detta beror på att töväder smält stora mängder snö ovanpå isen den senaste veckan. Vattnet tränger igenom isen och ner i vattnet under och bildar ett sötvattenslock. Redan på 3 meters djup har salthalten stigit till 26 PSU. Från tröskeldjup och djupare har salthalten minskat med några tiondels PSU.

Syrenivåerna i ytanlagret har nu återhämtat sig från de något lägre nivåerna som rådde i början av december då ett stort vattenutbyte ägde rum. Även i djupvattnet har syrehalterna fortsatt stiga och ligger nu cirka 50 umol/kg (ca 1 ml O2/L) över decembervärdet.

Walking on the ice, dragging a sledge with equipment.

Drilling holes in the ice so that the CTD can be lowered into the water.

Lowering the CTD into the water