Inflöde!

Profile of the Byfjord water column on 2 December 2010. The inflow has renewed most of the resident basin water. Click for a bigger version.

Under den senaste veckan har ett större inflöde skett till Byfjorden. Allt vatten ner till 35 meters djup har bytts ut. Detta har medfört att syrehalterna stigit markant i djupvattnet samtidigt som de sänkts något över tröskeldjup dit det gamla vattnet blandats upp. Över tröskeldjup är syreförhållanden fortfarande goda. Under tröskeldjup är syrehalterna mycket bättre än normalt, men de är fortfarande relativt låga i större delen av djupvattnet jämfört med ytvattnet. Indikation på svavelväte fanns bara från 40 meters djup och djupare.

Nuvarande inflöde är en direkt effekt av BOX-projektets pumpande i fjorden då detta leder till att densiteten reduceras. Hade projektet inte pumpat i fjorden skulle inflödet förmodligen inte äga rum då densiteten skulle vara för hög.