Status Byfjorden oktober 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 20 oktober 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar september månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Den 20 oktober mättes vattenprofilen i Byfjorden. Den kallare årstiden har kylt ner ytlagret med nästan 5 grader samtidigt som ett skarpare saltsprångskikt börjar ta form.

Pumparna sattes igång knappt två veckor innan denna mätning genomfördes, och det syns tydligt under tröskeldjup. Salthalten har minskat med cirka 1 enhet sedan pumpstart och temperaturen har ökat något i djupvattnet. Detta var väntat då det nedpumpade vattnet har både lägre salthalt och högre temperatur. Temperatureffekten kommer dock att variera över året eftersom ytvattnet, som pumpas ner, är kallare än djupvattnet på vintern och varmare på sommaren.

Än har inte pumpningen hunnit få effekt på djupvattnets syresituation. Det råder fortfarande syrefria förhållanden med stora mängder svavelväte. Allt eftersom pumparna får verka kommer svavelväte mängderna minska och så småningom kommer syrenivåerna att stiga. Den nerpumpade vattenvolymen har dock fått oxyklinen, alltså syrets språngskikt, att förflytta sig lite uppåt i vattenkolumnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>