Status Byfjorden, september 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 21 september 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar augusti månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Septembermätningen i Byfjorden visar att hösten börjar få grepp om vattenkolumnen. Temperaturen har på en månad fallit cirka 3 grader ovanför tröskeldjup och salthalten i ytan har sänkts några saltenheter på grund av senaste tidens regnväder. Under tröskeldjup hålls både temperatur och salthalt stabila.

Syrehalterna i vattenkolumnen uppvisar en uppgång i ytan, förmodligen kopplat till kallare temperaturer. Samtidigt har syrehalterna sänkts strax över tröskeldjup och ökat lite i djupvattnet. Ökningen i syrehalterna är mycket liten men ändå intressant. Under början av september skedde förmodligen ett litet inflöde av naturliga skäl. I djupvattnet ökade syrehalterna något, men förbrukades inom en veckas tid. Inflödet gjorde att det äldre vattnet pressades uppåt i vattenkolumnen, varför syrehalterna runt tröskeldjupet sjönk. En del vatten med låga syrekoncentrationer transporterades därför ut över tröskeln och in i Havstensfjorden. Denna misstanke förstärks av att mätningar i Havstensfjorden påvisar ett lokalt syreminimum runt 20 meters djup och högre än normala syrehalter i djupvattnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>