Status Byfjorden, augusti 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 23 augusti 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar juli månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Vattenprofilen i Byfjorden mättes den 23 augusti. Förändringarna sedan juli är små. Temperaturen har minskat knappt tre grader ytlagret, men ökat lite mer än två grader precis under tröskeldjup. Syrehalterna är oförändrade med undantag för en miskning mellan 5 till 10 meters djup. Halterna ligger dock inom det normala för årstiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>