Stabila sommarförhållanden i Byfjorden

Results from the long-term deployment in the Byfjord during summer 2010. The upper panel shows a slight increase in oxygen concentrations, while the middle and lower panels show stable conditions for salinity and temperature, respectively. Click the figure for a larger version.

I lite mer än en månad, mellan den 19 juni och 26 juli, var ett instrumentpaket utsatt på 20 meters djup i Byfjorden. Varje natt mätte instrumenten förändringar i temperatur, salthalt och syrenivåer. Resultaten kan ses i figuren här till vänster.

Under den dryga månaden instrumenten stod på botten registrerades mycket konstanta förhållanden i temperatur och salthalt. Temperaturen låg mellan 7,7 – 7,8°C medan salthalten höll sig runt 31,8. Stabila förhållanden på 20 meter är att förvänta då detta är under tröskeldjup och utbytet är begränsat.

Syrehalterna ser däremot ut att öka något, men håller sig hela tiden under 1 mikromol. Förändringarna är små och nivåerna så låga att syret i princip är helt förbrukat. Ökningen i syrehalterna beror dock inte på det första pumpförsöket eftersom det inte sattes igång förrän i mitten av juli, alltså i slutet av utsättningsperioden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>