Byfjorden under ett år

Variability in salinity, temperature and oxygen concentrations over the past year in the Byfjord. The data were collected between October 2009 and September 2010. Grey areas show minimum and maximum observed values at each depth, and the black line shows yearly mean. Due to severe ice conditions, there are no observations from January thourh March. Click on the image for a larger version.

Varje månad under det senaste året har vi besökt Byfjorden och gjort mätningar av vattenkolumnen. Det är nu dags att summera det gångna året och se hur vattenegenskaperna varierat.

Störst variationer har skett, inte helt oväntat, ovanför tröskeldjup och närmast ytan. Salthalten har varit typiskt över 20 i ytlagret, men tidvis på grund av stora färskvattenpulser, sjunkt – framförallt i de översta delarna av vattenkolumnen. De uppmätta salthalterna i ytlagret varierar över 10 saltenheter, mellan 20 och 30. Detta stabiliseras dock direkt under tröskeldjup där relativt små förändringar uppmätts. Ett inflöde ägde rum under mars månad, vilket bidrog med en ökning av 0,6 saltenheter i djupvattnet.

Temperaturen i vattnet, framförallt ovan tröskeldjup, är en respons av lufttemperaturen. Därför ändras denna mycket över ett år. Under tre månader var fjorden täckt av is, varför temperaturen gick nära noll (även om vi dock saknar mätningar från denna period). Under sommaren, speciellt mellan juni och juli, ökade temperaturen kraftigt med 6 grader, från 15 till 21 grader, mycket på tack vare en värmebölja. Samtidigt har temperaturen i djupvattnet hållt sig sval på  cirka 7 grader hela året och har varierat med endast med 0,03 grader.

Syrehalten i är beroende av temperatur då kallare vattentemperaturer löser mer syrgas än varmare vatten. Denna effekt kan ses tydligare i ytlagret där temperaturen varierar betydligt mer än i djupvattnet. I ytlagret verkar också vinden konstant på vattnet varför det alltid finns gott med syre där. I djupvattnet å sin sida är det syrefattigt och nytt syre kan bara komma dit via inflöden. En ökning av syrehalterna registrerades därför under april månad eftersom ett inflöde ägt rum under mars. En månad senare, i maj, var dock det nya syret redan förbrukat. När nytt vatten tränger in i Byfjorden trycks det gamla vattnet upp och transporteras ut över tröskeln. Detta påverkar syreförhållandena strax över tröskeldjup då vatten med lägre syrehalter, eller till och med svavelväte, kommer upp i ett annars syrerikt område.

Nu väntar ytterligare ett år av mätningar av Byfjorden. Som vanligt publiceras våra månatliga mätningar här på hemsidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>