Driftstopp för pumparna

Våra pumpar i Byfjorden har tillfälligt stoppats. Driftstoppet beror på skador som troligen uppkommit på grund av svall från större båtar samt en misstänkt skada på strömledningarna utanför Lindesnäs. Vi hoppas kunna åtgärda problemet snarast möjligt och få igång pumpningen igen.

2 thoughts on “Driftstopp för pumparna

  1. Har det var problem med pumparna en längre tid?
    Det verkar nämligen som om man tittar på resultatet som om det har blivit sämre när pumparna startades, eller har det bara med årstider att göra?

  2. Den ena pumpen fick problem ganska snart av okänd anledning, medan strömförsörjningen till flotten uppkom under början av augusti. De exakta orsakerna är okända, men kan ha kopplingar till bland annat ankrande båtar.
    Sett utifrån diagrammen så har det inte blivit sämre. Temperaturen i ytan har fallit något, vilket hänger ihop med att lufttemperaturen har minskat sedan värmeböljan i juli. Ytsalthalten har varierat lite som respons på regn eller småinflöden. Syrehalterna har minskat något i lägre delen av ytlagret, men det har att göra med små inflöden som kommit och lagrat in sig kring tröskeldjup, därmed lyfter upp det gamla vattnet. Så det är helt normala variationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>