Driftstopp för pumparna

Våra pumpar i Byfjorden har tillfälligt stoppats. Driftstoppet beror på skador som troligen uppkommit på grund av svall från större båtar samt en misstänkt skada på strömledningarna utanför Lindesnäs. Vi hoppas kunna åtgärda problemet snarast möjligt och få igång pumpningen igen.