Status Byfjorden, juli 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 12 juli 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar juni månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Julis profil av Byfjorden togs den 12 juli. Ytvattnet har fortsatt värmts upp och ner till cirka 9 meters djup är temperaturen över 20°C, vilket motsvarar en ökning med 5°C sedan juni. Fortfarande återfinns det kallaste vattnet, cirka 7°C, strax under tröskeldjup på cirka 16 meters djup. I djupvattnet har ingen temperaturförändring skett sedan juni.

Salthalten har sänkts cirka 2 saltenheter över månaden som gått. Det betyder att färskvattentillförseln till Byfjorden ökat. I övrigt håller sig salthalterna under tröskeldjup stabila.

Det varmare vattnet, och kanske en ökad biologik produktion, har medfört lite lägre syrehalter i ytlagret. Syresituationen är dock fortsatt god över 15 meters djup. Inget nytt syre har flödat in till djupvattnet, varför syresituationen i hela vattenkolumnen är normal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>