Pumparna har satts igång!

Efter lång väntan är nu äntligen pumparna i Byfjorden igång. Med två pumpar om vardera en kubikmeter per sekund kommer stora mängder vatten att omsättas i fjorden. Skiktningen blir över tid svagare vilket underlättar för nytt vatten att flöda in. Med denna metod har Byfjorden fått en “pacemaker” som minst en gång per år förser fjorden med syrerikt vatten och håller den vid liv. Utan pumparna är flödet in i fjorden starkt begränsat och nytt vatten har endast kunnat flöda in en gång vart femte år vilket gjort Byfjorden permanent syrefri under tröskeldjup (cirka 14 meter). Misstankar om att Byfjordens syrefattiga vatten också försämrat vattenkvalitén i Havstensfjorden gör att Byfjordens framtida förbättrade hälsa förmodligen även ger förbättrad havsmiljö i hela Orust-Tjörn fjordsystem.

The pumps in the Byfjord have finally started! Both pumps are pumping one cubic metre water per second each, resulting in large quantaties of water being circulated in the fjord. This will eventually allow new water to renew the basin water often – at least once per year. Without the pumps, renewal events only occured every fifth year, making the Byfjord anoxic below sill level (ca 14 metres).

Utsättning av pontonbrygga

Utsättning av pontonbrygga.

Utsättning av pumpdysan som fördelar vattnet nere i djupet.

Utsättning av pumpdysan som fördelar vattnet nere i djupet.

Utsättning av pumphuset där vattnet sugs in.

Utsättning av pumphuset där vattnet sugs in.

Pontonbryggan och pumpar färdigmonterade!

Pontonbryggan och pumpar färdigmonterade!

Status Byfjorden, juli 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 12 juli 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar juni månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Julis profil av Byfjorden togs den 12 juli. Ytvattnet har fortsatt värmts upp och ner till cirka 9 meters djup är temperaturen över 20°C, vilket motsvarar en ökning med 5°C sedan juni. Fortfarande återfinns det kallaste vattnet, cirka 7°C, strax under tröskeldjup på cirka 16 meters djup. I djupvattnet har ingen temperaturförändring skett sedan juni.

Salthalten har sänkts cirka 2 saltenheter över månaden som gått. Det betyder att färskvattentillförseln till Byfjorden ökat. I övrigt håller sig salthalterna under tröskeldjup stabila.

Det varmare vattnet, och kanske en ökad biologik produktion, har medfört lite lägre syrehalter i ytlagret. Syresituationen är dock fortsatt god över 15 meters djup. Inget nytt syre har flödat in till djupvattnet, varför syresituationen i hela vattenkolumnen är normal.

Status Byfjorden, juni 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 15 juni 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar maj månads mätning. Klicka på bilden för större version

Vattenprofil för Byfjorden den 15 juni 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar maj månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Något försenad kommer här juni månads statusuppdatering. Tisdagen den 15 juni besöktes Byfjorden och den månatliga mätningen utfördes. Sedan maj har temperaturen fortsatt öka hela vägen ner till 15 meters djup. Temperaturökningen på en månad har varit cirka 7-9 grader Celsius. Det kallaste vattnet hittades strax under tröskeldjup med en temperatur på cirka 6 grader Celsius. I djupvattnet och mot bottnen är det något varmare med knappt 8 grader Celsius. I takt med att sommaren nu anlänt börjar två tydliga lager framträda i vattenkolumnen. Detta är mycket tydligt på salthalten där vattnet ovan tröskeldjup är homogent 23 saltenheter, medan det under tröskeldjup är homogent 31,5 saltenheter. Syrehalterna är fortsatta normala ovan tröskeldjup, och under tröskeldjup finns inget syre kvar och där råder anoxi (syrefritt) – vilket också är normalt för fjorden. Hela vattenkolumnen över tröskeldjup har ungefär samma syrekoncentration. Jämfört med maj har dock koncentrationerna närmast ytan gått ner något, vilket beror på att varmare vatten löser mindre syre. Närmre tröskeldjupet har däremot syrehalterna ökat då omblandningen sker lättare.