Status Byfjorden, april 2010

Vattenprofil för Byfjorden i april 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar januari månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Vattenprofil för Byfjorden i april 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar januari månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Inte sedan januari har Byfjorden haft besök och dess vattenegenskaper mätts med hjälp av en CTD, så det var hög tid att genomföra en ny mätning. Den 19 april genomfördes därför vårens första mätning. Fram till några veckor sedan låg isen tjock i fjorden, men har nu äntligen smält bort.

Mätprofilen visar tydliga spår av vår då ytlagret värmts upp till drygt 8 grader. Allt smältvatten från land har också sänkt salthalten ner till tröskeldjup (ca 14 meter), vilket därmed stärkt skiktningen. Syrehalterna över tröskeldjup var också höga medan de avtar starkt direkt under tröskeldjup. Förmodligen har ett utbyte av vatten skett för den övre delen av vattenkolumnen. Något förhöjda syrehalter kunde också konstateras mellan 30 och 40 meters djup, vilket tyder på att ett mindre inflöde till djupvattnet har skett någon gång under vintern. De förhöjda syrekoncentrationerna är däremot inte tillräckligt höga för att tillåta högre organismer att överleva då vattnet är fortsatt hypoxiskt.

4 thoughts on “Status Byfjorden, april 2010

  1. Hej!

    Jag antar att det finns ett syfte med att ange syre som µmol/kg, men brukar man inte ange syregas som ml/l? Hur ser omvandlingen ut till ml/l från den enhet som finns i diagrammet ovan?

  2. Det finns många sätt att beräkna syre, och det leder till en del förvirringar ibland. Att räkna ml/l har varit standard under lång tid inom framförallt oceanografin, men har i takt med allt mer samarbete med kemisterna börjat ersättas av umol (så även fallet i detta projekt). Även om umol och ml/l inte är direkt jämförbara (bland annat på grund av temperatur) motsvarar 1 ml O2/l ungefär 45 umol/kg.

  3. Visst vore det en fördel att kunna mäta svavelväte också, men med en syresond kan man inte mäta avsaknaden av syre i form av svavelväte och dessvärre har vi ingen svavelvätesensor på vår rigg. Däremot gör vi månatliga mätningar manuellt vilket får räcka eftersom djupvattnet ändå är mer eller mindre permanent anoxiskt. Bohuskustens vattenvårdsförunds mätningar brukar göras i början av månaden och där mäts svavelväte. Vi gör våra manuella mätningar i mitten av månaden, utöver den rigg som mäter kontinuerligt. Det betyder att Byfjorden (och Havstensfjorden) under projektets gång mäts två gånger i månaden vilket är en förstärkning av monitoringprogrammet, samt får en dataserie för syre, temperatur, salt och ström med en timmes upplösning över två år (bortsett från de stunder då riggen är på service, vilket den är just nu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>